fredag 6 februari 2009

Öppet Haedong Kumdo svart bälte & Instruktörs Läger 1/3-09

Inbjudan till riksläger i koreansk svärdskonst 海東盛國渤海 haedong kumdo!

Svenska haedong kumdo-sällskapet har som mål att under 2009 göra arten känd i Sverige och öka antalet utövare. Ett led i detta är att bjuda in utövare i andra arter att prova på haedong kumdo tillsammans med Sveriges främsta utövare.Svenska haedong kumdo-sällskapet erbjuder därför ett seminarium i Västerås söndagen den 1 mars.
Seminariet är gratis och kommer att fungera som introduktion till den spännande koreanska arten haedong kumdo. Under seminariet kommer en delegation med svartbältare att göra en uppvisning och resten av dagen kommer ägnas till att lära ut grunderna i haedong kumdo. Delegationen består av Pierre Sundin (3 dan), Magnus Brännström (2 dan), Ronnie Andersson (2 dan), Sebastian Andersson (2 dan), Robin Pettersson (2 dan), Daniel Jansson (1 dan) och Andreas Watkison (1 dan). Seminariet börjar kl. 10.30 och slutar 16.00.Om det finns intresse för haedong kumdo erbjuder Svenska haedong kumdo-sällskapet en intruktörs- och/eller svartbälteskurs. Kursen pågår under 14 månader och tanken är att samtliga kursdeltagare ska testas till 1 dan i maj 2010 av Kim Jeong Seong (9 dan). Examinationen kommer att äga rum i Sverige. Kursen kommer innehålla 3 läger/termin, ett sommarläger och eventuella intensivläger veckorna innan examinationen. Totalt kommer kursen att innehålla mellan 12-15 lägertillfällen beroende på gruppens behov. För att få påbörja kursen behöver man ha 3 års erfarenhet av en kampsport. Kursen kommer att kosta 2 000 kr och innehålla förutom träningstillfällen en dräkt, ett mokkum (träsvärd) och graderna upp till 1 gup (kyu på japanska).
När: Söndagen den 1 mars 2009 kl. 10.30-16.00Var: Västerås, Mariaberget (centrala Västerås, vid polisstationen)Vilka får delta: Minst 3 års erfarenhet av en kampsportKostnad: GratisKontakt:Pierre Sundin (helhetochhalsa@comhem.se,0703-68 41 44),Sebastian Andersson (mushimdojang@hotmail.com,070-31 08 549)

KORT OM HAEDONG KUMDO Svärd med elegans och precision, Haedong kumdo betyder svärdets väg från Korea och är en mycket gammal kampkonst där man tränar med krökt svärd likt japanernas katana. Haedong kumdo som namn är dock ganska nytt och har inte funnits längre än ca 20 år.Korea har en utsatt position på världskartan. Genom århundraden har Korea fått utstå anfall från Kina, Mongoliet och Japan. Därför har det varit viktigt att kunna försvara sig i Korea. Användandet av svärd har därför varit en viktig del av Koreas försvar. Haedong kumdo är inte lika känt som de japanska arterna som iaido, kendo och kenjutsu, men påminner en hel del om dessa. De koreanska teknikerna är dock mer cirkulära, kraftfulla och akrobatiska till skillnad från de japanska stridskonsterna som innehåller få och små rörelser. Haedong kumdo är en av få arter där man även tränar med tvåsvärd och där man även integrerar självförsvarstekniker.I Sverige är haedong kumdo fortfarande en ny och ung kampkonst. Den kom till Sverige i slutet av 1990-talet tillsammans med Tae Hyung Lim. I dag finns haedong kumdo på ett fåtal orter, däribland Västerås, Nyköping, Göteborg och Skellefteå. Haedong kumdo som kampkonst växer dock snabbt, både i Sverige och i världen.

Varmt välkommna!

Kontakt: helhetochhalsa@comhem.se

onsdag 7 januari 2009

Grand Master Kim Jeong Seong.


Kim Jeong Seong har 9:e dan och är således grundaren av United World Haedong Kumdo Federation, som på koreanska heter Segae Haedong Kumdo Yeonhaphoei. Han är även Executive Director och stormästare över Haedong Kumdo Busan Association. Stormästare Kim är den person som var först med att införa omfattande tvåsvärdsövningar och han var även den första som skapade och utförde haedong kumdomönster som innehöll traditionell koreansk dans. Därför var han också den första mästaren att leda ett haedong kumdoseminarium där man fokuserade på tvåsvärdstekniker. Kim har även skrivit boken Haedong Ssang-Kumdo Texbook – The use of two swords.
Andra saker som han har på sin meritlista:
Planerade och övervakade det första haedong kumdo-seminariet för mästare och instruktörer på Busan Cultural Center för att sprida haedong kumdo.
På grund av sina talanger har stormästare Kim blivit inbjuden till ett flertal seminarium och demonstrationer på olika institut. Några exempel är den årliga koreanska festivalen i Baltimore, New York, Chicago, Tulsa, Oklahoma i USA, Sidney i Australien, Jejudo, Busan i Korea och Daemado i Japan.
Han har också medverkat i The 1st The World Martial Arts Film Festival som sändes på KBS Television.
Han reser ofta till ett flertal kontinenter världen över för att sprida haedong kumdo. Han har även omfattade kamsportserfarenheter ibland annat taekwondo, judo, hapkido och kickboxning.
Stormästare Kim menar att ”svärdet borde dras sakta men med spetsen snabbt mot motståndaren. Anledningen till att man drar svärdet långsamt är att dominera över motståndaren psykiskt och Hanminjoks (Koreas) nåd till motståndaren. Den största vinsten för kumin (fäktaren) är att vinna utan att dra svärdet”. Stormästare Kim vill således inte att haedong kumdo skall vara en sport utan en kampkonst som gör varje utövare till en bättre och mer fridfull människa

tisdag 6 januari 2009

United World Haedong Kumdo Federation.


United World Haedong Kumdo Federation (UWHKF) grundades 24 Juni 2001 efter en uppvisning av stormästaren Kim Jeong Seong på Busan Cultural Center. Förbundet grundades från Kim Jeong Hos Daehan Haidong Gumdo Hyub Hoe. Den stora skillnaden mellan UWHKF och andra förbund är att stormästaren Kim Jeong Seong lägger stor vikt vid användningen av två svärd. Detta har lett till att UWHKF har fått en mycket intressant och dynamisk träning. Vidare vill förbundet inte enbart sprida haedong kumdo som en kampkonst utan också betona träningens kulturella arv. Anledningen är att införliva principer i träningen som förbättrar utövarens karaktär och göra dem till goda samhällsmedborgare. Eftersom haedong kumdon sprids fort och vi får allt fler medlemmar ökar trycket på tävlingsmoment inom arten. Av den anledningen finns det tävlingsmoment i mönster, sparring, pappershuggning och ljussläckning samt bambuhuggning.

Haedong kumdons Historia!

Namnet haedong kumdo kommer från Haedong seongguk balhae som är ett namn på Balhae, ett gammalt kungarike som låg i nordöstra sidan av Korea, på gränsen till norra Kina och östra Sibirien. Namnet haedong kumdo består av hae som betyder hav, dong som betyder öst, kum som betyder värd och do som betyder väg. Haedong kumdo betyder därför svärdtekniker från Korea. Det är dock vanligt att man översätter haedong kumdo med ”att uträtta rättvisa med svärdets reflektion av den majestätiska soluppgången från österhavet”. Denna översättning kan tyckas vara långsökt men är ett sätt att upphöja arten till något mer än bara en träning med svärd.
Koreas svärdskonst har på grund av sitt läge mellan Kina och Japan utvecklat en intressant blandning mellan kinesisk och japansk svärdskonst. Medan japanska svärdskonst fokuserar på duellen och på rakaste vägen fram till motståndaren fokuserar haedong kumdo på flera motståndare samtidigt och använder cirkulära rörelsemönster där hela kroppen arbetar synkroniserat. Haedong kumdons fysiska, akrobatiska och utmanande karaktär gör att haedong kumdon som art fyller ett tomrum. Även haedong kumdons betoning på tvåsvärdstekniker och olika sorters huggövningar, såsom huggövningar med skarpslipat svärd på bambu, gör att arten skiljer sig från japanska arter som iaido och kendo. En schematisk skillnad mellan haedong kumdo och de japanska arterna är att det sistnämnda kan sägas vara mer rörelseekonomiskt. Ju mer effektiv och ekonomisk rörelserna är desto finare anses tekniken vara enligt de gamla japanska svärdsmästarna. Medan den japanska svärdskonstenfokuserar på effektiva hugg mot vitala kroppsdelar som vrister och hals fokuserar haedong kumdon på stora kraftfulla hugg som kan skada motståndaren ordentligt, oavsett om motståndaren har rustning eller inte. Haedong kumdon har som sagt slagfältet som utgångspunkt medan iaidon och kendon framför allt har duellen som mittpunkt. Båda utgångspunkterna har sina för- och nackdelar. Vilket man föredrar är en fråga om tycke och smak.
Haedong kumdo kan sägas ha sitt ursprung i Goryeos militära system. 1790 beställde kung Jeongjo en manual för de koreanska kamparterna. Boken fick namnet Muye dobo tongji och är skriven av Yi Deokmu (1741-1793) och Pak Jega (1750-1805). Boken är publicerad i fyra volymer och innehåller flertalet stridskonster såsom spjut, bågskytte, svärd och obeväpnad kamp. Boken hämtar mycket av sitt innehåll från Kina. Boken behandlar dock det japanska svärdet vilket i boken nämns som waegum. Därför är det inte konstigt att haedong kumdon innehåller moment som återfinns i andra japanska svärdskonster såsom iaido och kendo. Anledningen till att kung Jeongjo beställde boken vara att den fred som varat i ca 200 år hade brutits på grund av invasionsförsök från bland annat Japan.
Trots att haedong kumdo hämtat tekniker från Muye dobo tongji så myntades haedong kumdo först 1982. Grundarna av arten heter Kim Jeong-Ho och Na Han-Il. Dessa två tränade först andra svärdsarter: framför allt Kichunmoon under Bak Daeyang och Simgeomdo under Kim Changsik.