tisdag 6 januari 2009

Haedong kumdons Historia!

Namnet haedong kumdo kommer från Haedong seongguk balhae som är ett namn på Balhae, ett gammalt kungarike som låg i nordöstra sidan av Korea, på gränsen till norra Kina och östra Sibirien. Namnet haedong kumdo består av hae som betyder hav, dong som betyder öst, kum som betyder värd och do som betyder väg. Haedong kumdo betyder därför svärdtekniker från Korea. Det är dock vanligt att man översätter haedong kumdo med ”att uträtta rättvisa med svärdets reflektion av den majestätiska soluppgången från österhavet”. Denna översättning kan tyckas vara långsökt men är ett sätt att upphöja arten till något mer än bara en träning med svärd.
Koreas svärdskonst har på grund av sitt läge mellan Kina och Japan utvecklat en intressant blandning mellan kinesisk och japansk svärdskonst. Medan japanska svärdskonst fokuserar på duellen och på rakaste vägen fram till motståndaren fokuserar haedong kumdo på flera motståndare samtidigt och använder cirkulära rörelsemönster där hela kroppen arbetar synkroniserat. Haedong kumdons fysiska, akrobatiska och utmanande karaktär gör att haedong kumdon som art fyller ett tomrum. Även haedong kumdons betoning på tvåsvärdstekniker och olika sorters huggövningar, såsom huggövningar med skarpslipat svärd på bambu, gör att arten skiljer sig från japanska arter som iaido och kendo. En schematisk skillnad mellan haedong kumdo och de japanska arterna är att det sistnämnda kan sägas vara mer rörelseekonomiskt. Ju mer effektiv och ekonomisk rörelserna är desto finare anses tekniken vara enligt de gamla japanska svärdsmästarna. Medan den japanska svärdskonstenfokuserar på effektiva hugg mot vitala kroppsdelar som vrister och hals fokuserar haedong kumdon på stora kraftfulla hugg som kan skada motståndaren ordentligt, oavsett om motståndaren har rustning eller inte. Haedong kumdon har som sagt slagfältet som utgångspunkt medan iaidon och kendon framför allt har duellen som mittpunkt. Båda utgångspunkterna har sina för- och nackdelar. Vilket man föredrar är en fråga om tycke och smak.
Haedong kumdo kan sägas ha sitt ursprung i Goryeos militära system. 1790 beställde kung Jeongjo en manual för de koreanska kamparterna. Boken fick namnet Muye dobo tongji och är skriven av Yi Deokmu (1741-1793) och Pak Jega (1750-1805). Boken är publicerad i fyra volymer och innehåller flertalet stridskonster såsom spjut, bågskytte, svärd och obeväpnad kamp. Boken hämtar mycket av sitt innehåll från Kina. Boken behandlar dock det japanska svärdet vilket i boken nämns som waegum. Därför är det inte konstigt att haedong kumdon innehåller moment som återfinns i andra japanska svärdskonster såsom iaido och kendo. Anledningen till att kung Jeongjo beställde boken vara att den fred som varat i ca 200 år hade brutits på grund av invasionsförsök från bland annat Japan.
Trots att haedong kumdo hämtat tekniker från Muye dobo tongji så myntades haedong kumdo först 1982. Grundarna av arten heter Kim Jeong-Ho och Na Han-Il. Dessa två tränade först andra svärdsarter: framför allt Kichunmoon under Bak Daeyang och Simgeomdo under Kim Changsik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar