fredag 6 februari 2009

Öppet Haedong Kumdo svart bälte & Instruktörs Läger 1/3-09

Inbjudan till riksläger i koreansk svärdskonst 海東盛國渤海 haedong kumdo!

Svenska haedong kumdo-sällskapet har som mål att under 2009 göra arten känd i Sverige och öka antalet utövare. Ett led i detta är att bjuda in utövare i andra arter att prova på haedong kumdo tillsammans med Sveriges främsta utövare.Svenska haedong kumdo-sällskapet erbjuder därför ett seminarium i Västerås söndagen den 1 mars.
Seminariet är gratis och kommer att fungera som introduktion till den spännande koreanska arten haedong kumdo. Under seminariet kommer en delegation med svartbältare att göra en uppvisning och resten av dagen kommer ägnas till att lära ut grunderna i haedong kumdo. Delegationen består av Pierre Sundin (3 dan), Magnus Brännström (2 dan), Ronnie Andersson (2 dan), Sebastian Andersson (2 dan), Robin Pettersson (2 dan), Daniel Jansson (1 dan) och Andreas Watkison (1 dan). Seminariet börjar kl. 10.30 och slutar 16.00.Om det finns intresse för haedong kumdo erbjuder Svenska haedong kumdo-sällskapet en intruktörs- och/eller svartbälteskurs. Kursen pågår under 14 månader och tanken är att samtliga kursdeltagare ska testas till 1 dan i maj 2010 av Kim Jeong Seong (9 dan). Examinationen kommer att äga rum i Sverige. Kursen kommer innehålla 3 läger/termin, ett sommarläger och eventuella intensivläger veckorna innan examinationen. Totalt kommer kursen att innehålla mellan 12-15 lägertillfällen beroende på gruppens behov. För att få påbörja kursen behöver man ha 3 års erfarenhet av en kampsport. Kursen kommer att kosta 2 000 kr och innehålla förutom träningstillfällen en dräkt, ett mokkum (träsvärd) och graderna upp till 1 gup (kyu på japanska).
När: Söndagen den 1 mars 2009 kl. 10.30-16.00Var: Västerås, Mariaberget (centrala Västerås, vid polisstationen)Vilka får delta: Minst 3 års erfarenhet av en kampsportKostnad: GratisKontakt:Pierre Sundin (helhetochhalsa@comhem.se,0703-68 41 44),Sebastian Andersson (mushimdojang@hotmail.com,070-31 08 549)

KORT OM HAEDONG KUMDO Svärd med elegans och precision, Haedong kumdo betyder svärdets väg från Korea och är en mycket gammal kampkonst där man tränar med krökt svärd likt japanernas katana. Haedong kumdo som namn är dock ganska nytt och har inte funnits längre än ca 20 år.Korea har en utsatt position på världskartan. Genom århundraden har Korea fått utstå anfall från Kina, Mongoliet och Japan. Därför har det varit viktigt att kunna försvara sig i Korea. Användandet av svärd har därför varit en viktig del av Koreas försvar. Haedong kumdo är inte lika känt som de japanska arterna som iaido, kendo och kenjutsu, men påminner en hel del om dessa. De koreanska teknikerna är dock mer cirkulära, kraftfulla och akrobatiska till skillnad från de japanska stridskonsterna som innehåller få och små rörelser. Haedong kumdo är en av få arter där man även tränar med tvåsvärd och där man även integrerar självförsvarstekniker.I Sverige är haedong kumdo fortfarande en ny och ung kampkonst. Den kom till Sverige i slutet av 1990-talet tillsammans med Tae Hyung Lim. I dag finns haedong kumdo på ett fåtal orter, däribland Västerås, Nyköping, Göteborg och Skellefteå. Haedong kumdo som kampkonst växer dock snabbt, både i Sverige och i världen.

Varmt välkommna!

Kontakt: helhetochhalsa@comhem.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar